google-site-verification=IG1-Ao5jjJxoePY4ZzAJK20DGmBgcYgk3_37NbefglM

FTCclaims cung cấp các Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khỏe chung, khi khách hàng gặp sự kiện bảo hiểm

Khi khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe gặp các sự cố về ốm đau, tai nạn, thai sản ... thuộc phạm vi của đơn bảo hiểm, khách hàng cần biết những hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khỏe chung như sau:

1. Bảo lãnh viện phí FTCClaims

bao lanh vien phi ftcclaims

Dịch vụ bảo lãnh viện phí giúp khách hàng giảm bớt thủ tục để chi trả các chi phí nằm viện/ khám bệnh. Quý khách hàng cần tuân thủ các bước như sau: 

> Lựa cọn cơ sở y tế thuộc Danh sách bệnh viện bảo lãnh

> Xuất trình Thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 16 tưởi) tại khu vực bảo hiểm của bệnh viện hay phòng khám

> Hoàn thiện các thủ tục khi ra viện theo hướng dẫn của bệnh viện

Quý khách hàng lưu ý về Quy trình bảo lãnh viện phí của FTCclaims để biết rõ một số trường hợp không áp dụng bảo lãnh. Ngoài ra một số khách hàng vẫn cần chuẩn bị các giầy tờ và tài liệu bồi thường để có thể yêu cầu bồi thường các quyền lợi khác như chi phí khám trước khi xuất viện, sau khi ra viện ...vv

2.Thanh toán trước đòi bồi thường sau

boi thuong bao hiem suc khoe

Khi sử dụng dịch vụ ngoài hệ thống bảo lãnh viện phí hay hình thức điều trị không được bảo lãnh (ví dụ điều trị ngoại trú, nha khoa - phụ thuộc vào CTBH) quý khách hàng cần sử dụng hình thức sau:

> Khách hàng lựa chọn cơ sở y tế hợp pháp để khám chữa bệnh

> Thu thập hồ sơ bồi thường đầy đủ

> Thông báo sự kiện bảo hiểm và chuyển hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến FTCclaims

> Trong vòng 7-10 ngày công ty bảo hiểm sẽ thông báo giải quyết bồi thường.

Lưu ý về thời gian gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm có thể trong vòng từ 60 ngày đến 180 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm (tuỳ theo công ty bảo hiểm). Tuy nhiên FTCclaims khuyến cáo khách hàng nên gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm sớm phòng khi cần bổ sung các giấy tờ có thể dễ dàng và thuận tiện hơn

3. Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm sức khỏe

>> Hướng dẫn bồi thường trực tuyến trên app FTCTPA

>> Hướng dẫn Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm sức khỏe

Tùy thuộc vào từng công ty bảo hiểm một số các giấy tờ có thể thay đổi, nhưng bạn có thể tham khảo một bộ hồ sơ bồi thường tiêu chuẩn sẽ có những giấy tờ như sau:

1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
- Tên của Người được bảo hiểm (NĐBH) & Người yêu cầu bồi thường
- Điện thoại liên hệ, email & Thông tin tài khoản

- Chữ ký và họ tên đầy đủ của người yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

- Chữ ký của nhân sự và đóng dấu của công ty (tùy theo từng hợp đồng) 

2. Phiếu khám/ Sổ khám/ Đơn thuốc
- Ghi rõ chẩn đoán, kết luận bệnh của bác sỹ (Đóng dấu của cơ sở y tế)
- Chỉ định và kết quả xét nghiệm, chiếu chụp (nếu có)
- Phiếu khám/phiếu điều trị răng/sổ khám bệnh có chi tiết chẩn đoán bệnh, phương pháp điều trị, phim chụp nếu có (Với điều trị răng)
- Chỉ định của bác sỹ điều trị chăm sóc tại nhà (nếu có)

3. Đơn thuốc ( >> Xem mẫu)
- Tên thuốc, số lượng, liều dùng, ngày kê, chữ ký và họ tên của bác sỹ điều trị (Đóng dấu) (Không sửa & tẩy xóa các nội dung trên đơn thuốc)

- Hoá đơn thuốc trên 200,000 VND phải lấy hoá đơn VAT của nhà thuốc

4. Giấy ra viện (Điều trị nội trú)  ( >> Xem mẫu)

- Ngày nhập viện, xuất viện và ngày cấp;

- Chẩn đoán bệnh;

- Chữ ký của trưởng khoa, lãnh đạo bệnh viện và đóng dấu bệnh viện.

5. Phiếu phẫu thuật (Trong trường hợp phẫu thuật) ( >> Xem mẫu)
- Ghi rõ phương pháp phẫu thuật và điều trị

6. Biên lai/ Hóa đơn hợp lệ ( >> Xem mẫu)
- Hóa đơn tài chính với chi phí khám, điều trị trên 200,000 đồng (Liệt kê nội dung chi phí hoặc Bảng kê chi tiết kèm theo). Tại các Bệnh viên công sẽ là Biên lai thu tiền phí, lệ phí (>> xem mẫu), tại các bệnh viện tư nhân là hóa đơn VAT (>> xem mẫu)
- Hóa đơn bán lẻ có dấu cơ sở y tế/Nhà thuốc cho chi phí dưới 200,000 đồng (có nội dung chi phí)
- Hóa đơn/Biên lai cần ghi rõ tên Người được bảo hiểm chính là tên bệnh nhân (không cần Mã số thuế)

7. Bản sao có công chứng Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm và Người thụ hưởng (tùy theo quy định của công ty bảo hiểm)

 

 Vui lòng liên hệ với FTCclaims để được hỗ trợ