google-site-verification=IG1-Ao5jjJxoePY4ZzAJK20DGmBgcYgk3_37NbefglM

Khách hàng lưu ý cần phải xin Bảng kê chi tiết viện phí khi điều trị nội trú, thai sản. Một số bệnh viện công sẽ rất vất vả cho khách hàng nếu quay lại xin chứng từ này.

Mẫu bảng kê chi tiết viện phí Bệnh viện (Điều trị nội trú)

 

bang ke chi tiet vien phi

 

Lưu ý

Khách hàng lưu ý cần phải xin Bảng kê chi tiết viện phí khi điều trị nội trú, thai sản. Một số bệnh viện công sẽ rất vất vả cho khách hàng nếu quay lại xin chứng từ này.