google-site-verification=IG1-Ao5jjJxoePY4ZzAJK20DGmBgcYgk3_37NbefglM

Khi khám chữa bệnh tại bệnh viện tư nhân như Vinmec, Hồng Ngọc … bạn cần yêu cầu bộ phận bảo hiểm hỗ trợ để lấy hóa đơn VAT cho phần chi phí tiền thuốc. Lưu ý địa chỉ ghi trên hóa đơn có thể theo địa chỉ nhà bạn khi mua bảo hiểm. Phải ký vào hóa đơn theo đúng chữ ký của bạn trong giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm

Mẫu hóa đơn VAT tại Bệnh viên tư nhân, quốc tế

 

Khi khám chữa bệnh tại bệnh viện tư nhân như Vinmec, Hồng Ngọc … bạn cần yêu cầu bộ phận bảo hiểm hỗ trợ để lấy hóa đơn VAT cho phần chi phí tiền thuốc.  Lưu ý địa chỉ ghi trên hóa đơn có thể theo địa chỉ nhà bạn khi mua bảo hiểm. Phải ký vào hóa đơn theo đúng chữ ký của bạn trong giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm

Lưu ý:

  • Hóa đơn tài chính với chi phí trên 200,000đồng (Có liệt kê nội dung chi phí hoặc kèm Bảng kê chi tiết).
  • Bv công sử dụng “Biên lai thu tiền viện phí” theo mẫu của Bộ tài chính (Ghi rõ nội dung chi phí hoặc kèm Bảng kê chi tiết)
  • Hóa đơn bán lẻ có dấu nhà thuốc cho chi phí dưới 200,000 đồng (có nội dung chi phí)