google-site-verification=IG1-Ao5jjJxoePY4ZzAJK20DGmBgcYgk3_37NbefglM

Mẫu phiếu khám bệnh khi khách hàng sử dụng dịch vụ y tế khám chữa bệnh tại các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.

Mẫu phiếu khám bệnh được nhiều khách hàng của FTCclaims hỏi khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện phòng khám không biết chứng từ có hợp lệ không ? có cần đóng dấu không ? ... Hãy cùng tham khảo bài viết này nhé

Mẫu phiếu khám bệnh

phieu kham benh

Những lưu ý

  • Là chứng từ hợp lệ của bệnh viện và phòng khám hợp pháp
  • Có dấu tròn của bệnh viện và phòng khám
  • Không rách rời hay tẩy xóa
  • Nếu có sửa thông tin trên phiếu khám bệnh phải có dấu xác nhận thông tin ở nội dung sửa

Quy định mới về hố sơ bệnh án điện tử từ 03/2019

Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, mỗi người bệnh được cấp một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám, chữa bệnh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.
Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu như: Ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy; có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử; tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định.
 
Thời gian cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử tối đa 12 giờ, kể từ khi có y lệnh khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp thời gian khám, chữa bệnh kéo dài trên 12 giờ hoặc có sự cố về công nghệ thông tin thì thời gian cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử tối đa không quá 24 giờ.
 
Bệnh án điện tử khi hoàn thiện sẽ giúp thực hiện bệnh viện không sử dụng giấy tờ, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho cả bệnh nhân và bác sĩ. Bệnh án điện tử toàn diện cập nhật các thông tin của bệnh nhân trong quá trình khám sức khỏe, sẽ là kho dữ liệu thông tin sức khỏe cá nhân trong suốt cuộc đời mỗi người.

#phieukhambenh #benhandientu #hosobenhan