Mẫu phiếu phẫu thuật khi sử dụng bảo hiểm sức khỏe

Mẫu phiếu phẫu thuật

phieu phau thuat

 

Lưu ý