Quy trình bảo lãnh viện phí chi tiết

Bước/mô tả

Các bước thực hiện

Thời gian

Nội trú

Ngoại trú

Người được bảo hiểm

( NĐBH)

- Đưa ra YCBLVP

- Trình thẻ BH, giấy tờ tùy thân (CMND/ Họ chiếu/ Giấy khai sinh ( TE dưới 16 tuổi)

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trong 24h đầu nhập viện

Ngay khi khám bệnh

 

  Cơ sở y tế

- Kiểm tra thẻ BH: tên NĐBH đối chiếu với giấy tờ tùy thân

- Điền các thông tin vào Giấy đề nghị BLVP

* Xác nhận NĐBH là bệnh nhân

* Chẩn đoán & chi tiết điều trị

* Đề nghị NĐBH ký xác nhận trên YCBLVP

* Gửi giấy đề nghị sang FTC bằng Email/ Fax

 

 

 

 

 


                         

 

 

 

 

Trong 24h đầu NĐBH nhập viện

 

Ngay khi NĐBH có YCBLVP

 

FTC

(Thẩm định hồ sơ BLVP)

- Nếu thuộc phạm vi bảo hiểm:

* Gửi xác nhận đồng ý BLVP tới Cơ sở y tế, ghi rõ mức bồi thường

* Thông báo đến NĐBH

- Nếu không thuộc phạm vi bảo hiểm:

* Ghi  rõ lý do từ chối BLVP

* Thông báo NĐBH thanh toán chi phí phát sinh 

 

 

Tối đa 24h kể từ khi nhận được YCBLVP

 

 

 

 

 

 

Tối đa 30’ sau khi nhận được YCBLVP

Hoàn tất hồ sơ BLVP

- NĐBH ký tên đầy đủ trên các chứng từ, giấy tờ liên quan & chi trả các chi phí ngoài phạm vi BH

- Cơ sở y tế gửi hồ sơ YCBT tới FTC

- FTC giải quyết việc hoàn trả các chi phí y tế trong 15- 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 

15 - 30 ngày

EMAIL NEWSLETTER

bao hiem suc khoe

tai nguyen, download

BENH VIEN bao lanh

BENH VIEN bao lanh