Hướng dẫn thủ tục bồi thường trực tuyến cùng FTCclaims

Hướng dẫn thủ tục bồi thường trực tuyến cùng FTCclaims

10-08-2020|849

Hướng dẫn thủ tục bồi thường trực tuyến cùng FTCclaims qua apps FTCTPA hay qua...

Xem chi tiết
Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khỏe

Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khỏe

28-09-2016|5002

FTCclaims cung cấp các Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khỏe chung, khi khách...

Xem chi tiết
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm sức khỏe

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm sức khỏe

29-09-2016|3002

Khi khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe, hồ sơ yêu cầu bồi thường sẽ phân...

Xem chi tiết
Mẫu giấy ra viện

Mẫu giấy ra viện

29-09-2016|5868

Mẫu giấy ra viện, hay giấy xuất viện khi bạn điều trị lưu viện tại các...

Xem chi tiết
Danh sách nhà thuốc có hóa đơn VAT

Danh sách nhà thuốc có hóa đơn VAT

29-09-2016|21458

Với mục tiêu hướng dẫn người được bảo hiểm không bỏ sót chi phí yêu cầu...

Xem chi tiết
Danh sách bệnh viện bảo lãnh

Danh sách bệnh viện bảo lãnh

20-01-2017|8324

Cập nhật danh sách bảo lãnh viện phí, bệnh viện và các phòng khám trên toàn...

Xem chi tiết
Quy trình bảo lãnh viện phí

Quy trình bảo lãnh viện phí

20-01-2017|4856

Quy trình bảo lãnh viện phí của FTCclaims nhằm giúp khách hàng hiểu rõ chi tiết...

Xem chi tiết
Danh sách doanh nghiệp được miễn dấu hóa đơn

Danh sách doanh nghiệp được miễn dấu hóa đơn

20-10-2016|6083

Hiện nay một số doanh nghiệp được miễn dấu trên hóa đơn, do vậy khi khách...

Xem chi tiết
 1 2 >  Trang cuối