google-site-verification=IG1-Ao5jjJxoePY4ZzAJK20DGmBgcYgk3_37NbefglM

Tuyển dụng

FTc tuyen dung

Được thành lập vào năm 2013 từ Asia Finance, FTCclaims đã được ghi nhận là một tổ chức giám định độc lập, chuyên nghiệp và có uy tín đang hoạt động tại thị trường Viêt Nam với các mảng dịch vụ chính về giám định bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm bảo hành

Hiện nay FTCclaims đang là đối tác cung cấp dịch vụ giám định bồi thường cho các công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, các công ty môi giới bảo hiểm, các tổ chức bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam

Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên sẵn sàng gia nhập cùng FTCclaims, khám phá lĩnh vực dịch vụ hoàn toàn mới, thử thách năng lực bản thân và tận dụng các cơ hội thăng tiến con đường nghề nghiệp

Vui lòng xem thông tin như sau:

                  >> VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

                  >> ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN